Om oss

10 elever fra 5.-7. trinn og en lærer fra Pasvik skole skal lage fuglekasser og henge de opp i nærmiljøet rundt skolen. Dette er et naturfagsprosjekt som handler om at vi blir bedre kjent med fuglelivet og naturen i Pasvik. Hvordan det går med fuglekasseprosjektet, og om vi får besøk i kassene kan du lese om her på bloggen.

tirsdag 5. mai 2015

HAGEFUGTELLING 2015


Den 22. januar 2015 hadde 5-7 klasse på pasvik skole en spennende dag med lærer Guro Edvardsen og Paul Eric Aspholm som jobber på svanhovd.

Vi skulle ha fire forskjellige poster å jobbe med. Vi var på alle sammen og vi ble delt på ulike grupper. Første post var ute og der måtte vi sitte i et telt og kikke ut og finne fuglearter.

 Andre post var spill om fugler på data og nettbrett, der måtte vi finne navn, mat og høre lyder.

På post tre var det gråspurvjakt og fuglekassetitting. Svanhovd har laget flere ulike fuglekasser på samme sted der skulle vi se hva som var spesielt med kassene, og om det var noe i dem.

Da vi kom til post fire var vi på andre etasje i en utstilling. Der skulle vi skrive hvilke og hvor mange fuglearter det var.

Siden det var så kaldt, var det ikke så mange fugler å se, men vi så i alt 33 fugler. Ikke alle fuglene var av forskjellige arter, men vi var fornøyde med antallet vi faktisk så.  Vi hadde med oss Paul, han kunne veldig mye om fugler og vi fikk en egen bok og en rapport i avisa.